Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 
Článek I. 
kontakty: 
iVANIC s.r.o.  
Sielnica 8 
96231 Sielnica 
IČO 50724886 
DIČ 2120450145 
IČ DPH SK2120450145 
společnost zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 31425 / S 
Bankovní spojení:  
Fio Banka as 
č.účtu CZK: SK2083300000002901293401 

č.účtu CZK: 2901293401/2010
Mobil: +421 950 424 344 
e-mail: ivanic@ivanic.xyz 
Příjem objednávek přes e-shop: NONSTOP 
Provozní doba Pondělí - Pátek: 7:30 - 16:00 
Odpovědný vedoucí: Mgr. Denisa Ivaničová 
Orgán dozoru:  
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01 Banská Bystrica 1 
tel.: 048/412 49 69 
e-mail: bb@soi.sk 
Definice 
1.    Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je iVANIC s.r.o., se sídlem Sielnica 8, 962 31 Sielnica, IČ: 50724886, DIČ: 2120450145, IČ DPH SK2120450145 
2.    Prodávajícím je iVANIC s.r.o., se sídlem Sielnica 8, 962 31 Sielnica, IČ: 50724886, DIČ: 2120450145, IČ DPH SK2120450145 
3.    Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu je iVANIC s.r.o., se sídlem Sielnica 8, 962 31 Sielnica, IČ: 50724886, DIČ: 2120450145, IČ DPH SK2120450145 
4.    Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. 
5.    E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb. 
6.    Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu. 
7.    Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. 
8.    Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace. 
 
Článek II. 
Cena 
1.    Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné 
2.    Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu. 
 
Článek III. 
Objednávka 
1.    Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby. 
2.    Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou. 
3.    Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží. 
4.    Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží v smyslu odst. 3. tohoto článku. 
5.    Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží pokud se strany nedohodnou jinak. 
6.    Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část v lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Za ověření se pokládá možnost zpětného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Pokud kupující zaplatil zálohu, tuto je mu prodávající povinen vrátit do 14 dní. 
 
Článek IV. 
Platební podmínky 
1.    Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby: 
1.    platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží) 
2.    platba prostřednictvím platební brány BESTERON 
3.    platba prostřednictvím převodu na náš účet 
4.    platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet, 
5.    platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře, 
2.    Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek. 
3.    Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev: 
1.    slevu z ceny za registraci do e-shopu, 
2.    slevu za opakovaný nákup, 
3.    slevu na základě jednorázového slevového kupónu, 
4.    Poskytované slevy není možné kumulovat. 
 
Článek V. 
dodací podmínky 
1.    Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. 
2.    Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase. 
3.    Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek. 
4.    spolu s zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty k zboží nebo službě od výrobce. 
5.    Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno. 
6.    Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím 

kurýrní společnosti DHL, se sídlem Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica
společnosti Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
kurýrní společnosti IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., se sídlem Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8

 
 
Článek VI. 
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb 

1.    Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran s doručením na území ČR si za dopravné účtujeme: 
a. při dopravě DHL s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 135 CZK 
b. při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu do 500 CZK – 104 CZK
c.    při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu od 500 CZK do 1000 CZK – 93 CZK
d.    při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu nad 1000 CZK – 0 CZK
e. při dopravě Zásilkovna s doručením do 2-4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu do 1000 CZK – 69 CZK
f. při dopravě Zásilkovna s doručením do 2-4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu nad 1000 CZK – 0 CZK 

2.    Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi) s doručením na území ČR: 
a. při dopravě DHL s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 160,50 CZK 
b. při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu do 500 CZK – 129,50 CZK
c.    při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu od 500 CZK do 1000 CZK – 118,50 CZK
d.    při dopravě In Time s doručením do 2-3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu nad 1000 CZK – 25,50 CZK
e. při dopravě Zásilkovna s doručením do 2-4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu do 1000 CZK – 94,50 CZK
f. při dopravě Zásilkovna s doručením do 2-4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu při nákupu nad 1000 CZK – 25,50 CZK 


Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území České republiky. 
3.    Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby. 
4.    Prodávající může zaslat zboží které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce. 
 
Článek VII. 
Převod vlastnického práva 
1.    Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem převzetí na místě určeném kupujícím. 
2.    Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy. 
 
Článek VIII. 
Storno kupní smlouvy 
1.    Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 2 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele. 
 
Článek IX. 
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele 
1.    Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. 
2.    Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací k zboží, která mu byla doručena spolu s zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od koupní smlouvy, v kterém je třeba vyplnit minimálně údaje s označením "*" - hvězdičkou. 
3.    Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato. 
4.    Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě jestliže prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne. 
5.    Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. 
6.    Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. zz 
7.    Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží. 
 
Článek X. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
1.    Za strany se pokládá prodávající a kupující. 
2.    Kupující je povinen: 
1.    převzít objednané zboží, 
2.    zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu, 
3.    překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání. 
3.    Prodávající je povinen: 
1.    dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně, 
2.    spolu s zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka. 
 
 
Článek XI. 
Ochrana osobních údajů 
1.    Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů. 
2.    Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Sb 
3.    Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům. 
a) Dotyčná osoba má práva vymezené v smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Sb právo na informace, které je plněno tímto obsahem a obchodními podmínkami, 
b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail, 
c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé, 
d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával vaše osobní údaje, 
e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem, 
f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona, 
g) právo na přenositelnost osobních údajů, 
h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů. 
4. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází k zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví. 
5. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, sro se sídlem Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení. 
6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně. 
7. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči. 
8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu. 
9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. 
10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu. 
 
 
Článek XII. 
Náhrada škody při nepřevzetí zboží 
1.    Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.  
2.    Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.  
3.    Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.  
 
Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 
1.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího. 
2.    Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky. 
3.    Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky. 
4.    Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk 
5.    Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozic v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu. 
6.    Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů. 
7.    Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Sb, Zákona č. 102/2014 Sb, Zákona č. 122/2013 Sb, Zákona č. 22/2004 Sb jakož i Zákona č. 513/1991 Sb 
8.    Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnost 25. 5. 2018. 
 
 
 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu) 
nedílná součást všeobecných obchodních podmínek 
 
1.    Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího. 
2.    V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si v smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě v smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku. 
3.    Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se v smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se v smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok, pokud není u zboží uvedeno jinak a tyto reklamační podmínky se na uplatněnou reklamaci nevztahují. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí. 
4.    Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. 
5.    Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním: 
1.    k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,  
2.    nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání, 
3.    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, 
4.    zanedbáním péče a údržby o zboží, 
5.    poškozením zboží nadměrným zatěžováním, 
6.    používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. 
6.    Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě. 
7.    Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat. 
8.    Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. K zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu). 
9.    Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně. 
10.    Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové. 
11.    Práva kupujícího při uplatňování reklamace: 
1.    při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravu vady (opravu) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby, 
2.    při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny. 
3.    reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. 
12.    Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený. 
13.    Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího. 
14.    Kontakt iVANIC s.r.o. , Sielnica 8, 962 31 Sielnica, ivanic@ivanic.xyz, 0950 42 43 44