Prohlášení o použití cookies 
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vašem zařízení soubory, nazývané cookies. 
CO JSOU COOKIES? 
cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat znovu. cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani k zneužití přihlašovacích údajů. 
JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME? 
používáme cookies například pro zachování přepnutí z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování Vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informací o vybraném jazyce a podobně. Podrobnější informace získáte přímo od provozovatele webu.  
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být použity na reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností a podobně. Tyto Cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. 
SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES 
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 
Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na následujících adresách: 
•    Internet Explorer: windows.microsoft.com 
•    Google Chrome: support.google.com 
•    Mozilla Firefox: support.mozilla.org 
•    opera: help.opera.com 
•    Safari: support.apple.com 
Ochrana osobních údajů 
Provozovatelem internetového obchodu je společnost iVANIC s.r.o., se sídlem Sielnica 8, 96231 Sielnica, IČ: 50724886, DIČ: 2120450145, DIČ SK2120450145 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddíl Sro, vložka č. 31425 / S (dále jen "Společnost"). V zájmu řádného poskytnutí služeb zákazníkům, se vyžaduje, aby zákazník poskytl Společnosti nezbytné informace, v rozsahu osobních údajů potřebných pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (jako dotčenou osobou) a Společností (jako Provozovatelem):
•    jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře) 
•    e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi) 
•    volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační) 
•    telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi) 
•    pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování). 
•    Číslo platební karty pro účely úhrady zboží 
Registrací v internetovém obchodě a / nebo odesláním konkrétní objednávky udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 
Účelem zpracování předmětných údajů je zpracovávání osobních údajů klientů Provozovatele, kteří využili jeho služby prostřednictvím elektronického obchodu. Předmětné osobní údaje jsou ze strany Provozovatele definovány v nezbytném rozsahu na naplnění účelu zpracování. Uchovávány jsou po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu definovanou v zvláštních předpisech zejména Zákona o účetnictví, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka jsou uchovávány v chráněné databázi a zpracované pro účely vyřízení a doručení objednávky. Tyto údaje jsou také nutné pro účetní a fakturační systém. 
Údaje a nastavení může zákazník kdykoliv změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení na webových stránkách internetového obchodu. 
Během návštěvy zákazníka jsou na serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu. 
Osobní údaje Společnost nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky (zejména banky, doručovatelské společnosti, někteří dodavatelé, když to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky. 
Databázi osobních údajů Společnost chrání před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. 
Zákazník má právo požadovat informaci o zpracování osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely. 
Osobní údaje je Společnost oprávněna zpracovávat po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat zákazníka. 
Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání Smlouvy o poskytování služby. Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Společnost oprávněna vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby. 
Společnost je oprávněna posílat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zprostředkovatele osobních údajů ve smyslu § 8 zák. č. 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Zz o elektronických komunikacích a je děláno po každém nákupu na internetovém obchodě. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn poskytnutou emailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemu je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.